Máte ve všem jasno

Někoho její pohled možná děsí, ale vás ne, vás její tři upřené oči naopak uklidňují. Pro vás je to, co z ní vyzařuje naprosto svrchovaná harmonie, která vám poskytuje pocit vnitřního štěstí a klidu z toho, že jednou váš osud nadejde naplnění až skončí plahočení po tomto světě a přestanete se trápit zdejší světskou marnivostí. Vždyť co jiného život na této zemi je než jen pouhá marnivost. Celé to nekonečné mravenčí bludiště je postaveno jen a pouze na tom, že se všichni honíme za svou kariérou a za svými penězi, chceme být úspěšní, aniž bychom se hluboce zamysleli nad tím, v čem skutečně spočívá opravdové štěstí.

Znáte své priority

Ale vy už jste si pro sebe tuto otázku vyřešil, vy už se nikam honit ani plahočit nemusíte, vám stačí vaše základní obživa, chleba a voda, protože víte, kam spějete a víte, že světská marnivost a honění se za penězi, za krásou těla a za hmotným bohatstvím, které se staly mantrou dnešních dní, nejsou pro vás. Vy už se pouze těšíte do náruče goddess Kálí, protože ona vám přináší vše podstatné, to jediné, co má smysl.