Jako na běžícím páse

Mladí muži nemívají problém s tím, jak oslovit holky. Zpravidla proto, že často vyráží večer ven, kde se známosti navazují snadno a komunikace probíhá naprosto uvolněně. Vlivem prostředí, pokročilé noční doby i díky alkoholu se navozují žhavější témata a vše ohledně sbližování jde zkrátka rychle, avšak zpravidla ne dlouhodobě.

Kvalita, ne kvantita

Postupem času, s přibývajícím věkem se seznamování stává poněkud obtížnějším. Nejsme tak sdílní a otevření, protože si v sobě mnohdy neseme komplexy nebo šrámy z minulých nezdařených vztahů. Už nám přijde trapné, když nejsme vlivem požitého alkoholu schopni zřetelně artikulovat. A tak se poznáváme opatrně a distingovaně. Ale myslím, že o to hlubší a trvalejší pouto dokáže vzniknout.